Kombaynlar

  • 25-03-2015, 03:40 "Qoyunçuluq" Azərbaycanda qoyunçuluğun inkişafı qədim tarixə malikdir. Qoyunçuluq gəlirli sahə olduğuna görə və az zəhmət tə ...