Vegetable-growing

  • 6-09-2016, 00:00 "Parennial plants" Parennial plants include fruits, vineyards, berries, tea plantations etc.Fruit growing is one of the main fields of crop growing having particular importance in the nourishment of people. The nature
  • 25-03-2015, 04:56 "Cattle-breeding" Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı  naziri İsmət Abasov ərzaq, kənd təsərrüfatı və bağçılıq üzrə "Beynəlxalq
  • 25-03-2015, 03:40 "Sheep-breeding" 16 mart 2015-ci il tarixdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində Respublika