BARAMA İSTEHSALÇILARINA (KÜMÇÜLƏRƏ) SUBSİDİYALARIN VERİLMƏSİ DAVAM EDİR

Böyütmək | Kiçiltmək |

BARAMA İSTEHSALÇILARINA (KÜMÇÜLƏRƏ) SUBSİDİYALARIN VERİLMƏSİ DAVAM EDİRAzərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında ipəkçiliyin inkişafına dövlət dəstəyi haqqında” 2016-cı il 15 sentyabr tarixli 2337 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 10 mart tarixli 85 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Barama istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə barama emalı və ipək istehsalı müəssisələrinin qəbul etdiyi bütün növ yaş baramanın hər kiloqramına görə subsidiyanın verilmə Qaydası”na əsasən barama istehsalçılarına barama emalı və ipək istehsalı müəssisələrinə təhvil verdikləri yaş baramanın (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) hər kiloqramına görə 5 (beş) manat məbləğində subsidiyanın verilməsi məqsədi ilə 26 iyul 2017-ci il tarixində Respublika Komissiyasının növbəti iclası keçirilmişdir.

Komissiyanın həmin iclasında barama istehsalçılarına subsidiyanın verilməsi ilə əlaqədar 12 rayon (şəhər) kənd təsərrüfatı idarəsinin və rayon komissiyasının təqdim etdiyi sənədlərə baxılmış və 898 barama istehsalçısına barama emalı və ipək istehsalı müəssisələrinə təhvil verdikləri 85559,11 kq yaş baramanın hər kiloqramına görə 5 (beş) manat hesabı ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ümumilikdə 427795,55 manat məbləğində subsidiyanın verilməsinə dair qərar qəbul edilmişdir.

Barama istehsalçılarına subsidiyanın ödənilməsi məqsədilə müvafiq sənədlər Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə, “Kapital Bank” ASC-yə və aidiyyəti rayon (şəhər) kənd təsərrüfatı idarələrinə və rayon komissiyasına göndərilmişdir.

Respublika Komissiyasının keçirilən iclaslarında ümumilikdə 21 rayon (şəhər) üzrə 1386 istehsalçıya 133503,62 kq yaş baramanın miqdarına görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 667518,10 manat məbləğində subsidiyanın verilməsinə dair qərar qəbul edilmişdir.

Respublikada barama istehsalı ilə məşğul olan 31 rayondan qalan 10 rayon üzrə sənədlər Respublika Komissiyasına təqdim edildikdən sonra barama istehsalçılarına barama emalı və ipək istehsalı müəssisələrinə təhvil verdikləri yaş baramanın miqdarına görə subsidiyanın verilməsi məsələsinə Komissiyanın iclasında qısa müddətdə baxılacaqdır.