KƏND TƏSƏRRÜFATINDA SIĞORTA MEXANIZMININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI MÜZAKIRƏ OLUNUB

Böyütmək | Kiçiltmək |

KƏND TƏSƏRRÜFATINDA SIĞORTA MEXANIZMININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI MÜZAKIRƏ OLUNUBBU GÜN KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZIRININ  MÜAVINI SEYFƏDDIN TALIBOV BEYNƏLXALQ MALIYYƏ KORPORA- SIYASININ (BMK) AZƏRBAYCAN- DAKI DAIMI NÜMAYƏNDƏSI ALIYƏ ƏZIMOVANIN RƏHBƏRLIK ETDIYI NÜMAYƏNDƏ HEYƏTI ILƏ GÖRÜŞÜB.GÖRÜŞÜN MƏQSƏDI AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASINDA KƏND TƏSƏRRÜFATI SAHƏSINDƏ SIĞORTA MEXANIZMININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI ÜZRƏ ƏMƏKDAŞLIQ MƏSƏLƏLƏRININ MÜZAKIRƏSI OLUB.

NAZIR  MÜAVINI SEYFƏDDIN TALIBOV QONAQLARI SƏMIMI SALAMLAYARAQ AZƏRBAYCANDA HƏYATA KEÇIRILƏN INSTITUSIONAL ISLAHATLAR BARƏDƏ ONLARA GENIŞ MƏLUMAT VERIB.AZƏRBAYCANDA SIĞORTA MODELININ HƏYATA KEÇIRILMƏSINI NAZIRLIYIN QARŞISINDA DURAN, MÜHÜM ƏHƏMIYYƏT DAŞIYAN AQRAR SIYASƏTIN TƏRKIB HISSƏSI OLDUĞUNU  QONAQLARIN DIQQƏTINƏ ÇATDIRIB.

“ÖLKƏMIZDƏ SIĞORTA MODELINI HƏYATA KEÇIRMƏK ÜÇÜN MÜVAFIQ QANUNVERICILIK BAZASININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI AQRO-SIĞORTA SAHƏSINDƏ YENI QANUNLARIN QƏBUL EDILMƏSI VƏ BU SIĞORTA MEXANIZMINDƏ FERMERLƏRIN MƏNAFEYININ QORUNMASI VƏ ÇEVIKLIYIN TƏMIN EDILMƏSI QARŞIMIZDA DURAN ƏSAS VƏZIFƏLƏRDƏNDIR”-DEYƏ NAZIR MÜAVINI ƏLAVƏ EDIB.

MALIYYƏ RESURSLARINA ÇIXIŞIN GENIŞLƏNDIRILMƏSININ YOLLARININ BIRI DƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI SAHƏSINƏ XAS OLAN RISKLƏRIN AZALDILMASIDIR. BU CÜR RISKLƏRƏ HAVA ŞƏRAITI VƏ QIYMƏTLƏRIN DƏYIŞKƏNLIYI KIMI ELEMENTLƏR DAXILDIR KI, ONLAR DA MƏHSULDARLIĞA VƏ MƏNFƏƏTLILIYƏ MƏNFI TƏSIR GÖSTƏRƏ BILƏRLƏR. SIĞORTA ISƏ FERMER TƏSƏRRÜFATLARINI BU KIMI RISKLƏRDƏN MÜHAFIZƏ VASITƏSINI TƏMIN EDIR. KƏND TƏSƏRRÜFATI RISKLƏRINI AZALTMAĞA VƏ BU SAHƏ ÜÇÜN MALIYYƏ RESURSLARINA ÇIXIŞI GENIŞLƏNDIRMƏYƏ KÖMƏK EDƏN SIĞORTA MƏHSULLARININ DƏSTƏKLƏNMƏSI ÜÇÜN DÜŞÜNÜLMÜŞ KƏND TƏSƏRRÜFATI SIĞORTASININ TƏNZIMLƏNMƏSI SISTEMI LABÜDDÜR. EYNI ZAMANDA BU SAHƏDƏ ƏN ÖNƏMLI MƏSƏLƏLƏRDƏN BIRI AGRAR SIĞORTA ÜZRƏ QANUNVERICILIYIN TƏKMILLƏŞDIRILMƏSIDIR.

HƏYATA KEÇIRILMƏSI NƏZƏRDƏ TUTULAN LAYIHƏNIN MƏQSƏDI AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATI SEKTORUNDA AQRO-SIĞORTA PROQRAMININ INKIŞAFI VƏ YARDIMI VASITƏSI ILƏ MALIYYƏ RESURSLARINA ÇIXIŞI GENIŞLƏNDIRMƏKDIR. LAYIHƏ EYNI ZAMANDA ÖLKƏ MIQYASINDA KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜZRƏ RISKLƏRIN IDARƏ EDILMƏSINƏ, HABELƏ AILƏ-KƏNDLI TƏSƏRRÜFATLARININ MALIYYƏ DAVAMLILIĞINI ARTIRACAQ KƏND TƏSƏRRÜFATI SIĞORTALANMASI ÜÇÜN KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZIRLIYI, MALIYYƏ BAZARLARINA NƏZARƏT PALATASI VƏ DIGƏR MƏSUL DÖVLƏT ORQANLARI ILƏ BIRGƏ DAVAMLI VƏ IQTISADI CƏHƏTDƏN SƏMƏRƏLI DÖVLƏT-ÖZƏL ƏMƏKDAŞLIĞI (DÖƏ) TƏŞKILI ÜZRƏ BÜNÖVRƏNIN YARADILMASINA ÖZ TÖHFƏSINI VERƏCƏKDIR.

SONDA KƏND TƏSƏRRÜFATI SAHƏSINDƏ SIĞORTA MEXANIZMININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI ÜZRƏ ƏMƏKDAŞLIQ MƏSƏLƏLƏRI ƏTRAFINDA GENIŞ FIKIR MÜBADILƏSI APARILDI.