Suvarma qrafikini imzalayan kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarının və əkin sahələrinin sayı

Əkin Sahələri (sayla)

  • 205990

Fiziki şəxslər

  • 94880

Hüquqi şəxslər

  • 45

Məlumat təqdim etmiş rayonlar

  • 21

Məlumat təqdim etmiş kəndlər

  • 785