Suvarma qrafikini imzalayan kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarının və əkin sahələrinin sayı

Əkin Sahələri (sayla)

  • 428478

Fiziki şəxslər

  • 220911

Hüquqi şəxslər

  • 28

Məlumat təqdim etmiş rayonlar

  • 46

Məlumat təqdim etmiş kəndlər

  • 1747