Suvarma qrafikini imzalayan kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarının və əkin sahələrinin sayı

Əkin Sahələri (sayla)

  • 194454

Fiziki şəxslər

  • 68046

Hüquqi şəxslər

  • 169

Məlumat təqdim etmiş rayonlar

  • 25

Məlumat təqdim etmiş kəndlər

  • 807