Ministry

Xidmətlər barədə statistik məlumatlar:

 

2021

 

Qeydiyyatdan keçmiş fermer sayı 29666

 

Qeydiyyatdan keçmiş təsərrüfat sayı 30398

 

Qeydiyyatdan keçmiş fiziki şəxslər 29566

 

Qeydiyyatdan keçmiş hüququ şəxslər 100

 

Qeydiyyatdan keçmiş ərazilərin sayı 103621

 

Ərazi yaratmış fermerlərin sayı 65251

 

Ərazi yaradılmış təsərrüfatların sayı 65395

 

Ümumi:

 

Qeydiyyatdan keçmiş barama təchizatçıları 139

 

Qeydiyyatdan keçmiş gübrə təchizatçıları 529

 

Qeydiyyatdan keçmiş toxum təchizatçıları 635

 

Qeydiyyatdan keçmiş tədarükçülər 22

 

Qeydiyyatdan keçmiş tədarük məntəqələri 618

 

Qeydiyyatdan keçmiş fermer sayı 576236

 

Əkin bəyan edən fermerlərin sayı 420512