Nazirlik

 

Xidmətlər barədə statistik məlumatlar:

2021

Qeydiyyatdan keçmiş fermer sayı 29666

Qeydiyyatdan keçmiş təsərrüfat sayı 30398

Qeydiyyatdan keçmiş fiziki şəxslər 29566

Qeydiyyatdan keçmiş hüququ şəxslər 100

Qeydiyyatdan keçmiş ərazilərin sayı 103621

Ərazi yaratmış fermerlərin sayı 65251

Ərazi yaradılmış təsərrüfatların sayı 65395

Ümumi:

Qeydiyyatdan keçmiş barama təchizatçıları 139

Qeydiyyatdan keçmiş gübrə təchizatçıları 529

Qeydiyyatdan keçmiş toxum təchizatçıları 635

Qeydiyyatdan keçmiş tədarükçülər 22

Qeydiyyatdan keçmiş tədarük məntəqələri 618

Qeydiyyatdan keçmiş fermer sayı 576236

Əkin bəyan edən fermerlərin sayı 420512