Structure

 • Home
 • Structure
 • Other subordinate institutions that are not part of the structure

Azerbaijan State Agricultural University

 • A
 • A
 • A

Agro Procurement and Supply

 • A
 • A
 • A

Agro services

 • A
 • A
 • A

Agrarian Science and Innovation Center

 • A
 • A
 • A

Agro Researchs Center

 • A
 • A
 • A

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi 1962-ci ildən fəaliyyət göstərən Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı Elmi Tədqiqat İnstitutunun bazasında yaradılmışdır.

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 22 may 2018-ci il tarixli Fərmanına əsasən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı Elmi Tədqiqat İnstitutu publik hüquqi şəxs statusu olan Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinə çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil edilmişdir.

Bu institusional islahatın məqsədi 60 ilə yaxın tarixi olan tədqiqat qurumunu, ölkədə həyata keçirilən aqrar islahatların müasir mərhələsinin tələbləri, habelə qlobal çağırışlar əsasında aqrar siyasətin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə zəruri elmi əsaslandırmanı və analitik bazanı təmin edən “beyin mərkəzi” kimi yenidən formalaşdırmaqdır.

Hazırda Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin fəaliyyətinin yeni Missiya, yeni iş prinsipləri, yeni vəzifələr, ən əsası isə innovativ metodlar və müasir texnologiyalar əsasında qurulması mərhələsi davam edir.

Scientific Research Institute of Vegetable Growing

 • A
 • A
 • A

Republican Scientific Agricultural Library

 • A
 • A
 • A

Azerbaijan Agrarian Science Journal

 • A
 • A
 • A

“Kənd Həyatı” newspaper

 • A
 • A
 • A

Republican State Agricultural Museum

 • A
 • A
 • A

State Seed Fund

 • A
 • A
 • A

"Azeragrar State Production and Processing Union" LLC

 • A
 • A
 • A

Republican Artificial Insemination Center

 • A
 • A
 • A

Supply base

 • A
 • A
 • A

Azerbaijan Experimental Testing and Repair Plant

 • A
 • A
 • A

test 3

 • A
 • A
 • A

test

 • A
 • A
 • A

test2

 • A
 • A
 • A