Management

Not included in the structure subordinate to other structures

 • A
 • A
 • A

Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzi

Aqra Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

"Aqrar Tədarük və Təchizat" ASC

"Aqrolizinq" ASC

"Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi" MMC

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti

Dövlət Toxum Fondu

Azərbaycan Təcrübə-Sınaq və Təmir Zavodu

Respublika Süni Mayalanma Mərkəzi

Respublika Elmi Kənd Təsərrüfatı Kitabxanası

Respublika Dövlət Kənd Təsərrüfatı Muzeyi

Kənd həyatı qəzeti

Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı

Təchizat bazası

Green Park Azərbaycan MMC

 • A
 • A
 • A

 • A
 • A
 • A

 • A
 • A
 • A

 • A
 • A
 • A

 • A
 • A
 • A

 • A
 • A
 • A

 • A
 • A
 • A

 • A
 • A
 • A

Dövlət Toxum Fonduu

 • A
 • A
 • A

 • A
 • A
 • A

 • A
 • A
 • A

 • A
 • A
 • A

 • A
 • A
 • A

 • A
 • A
 • A

 • A
 • A
 • A

 • A
 • A
 • A

 • A
 • A
 • A

 • A
 • A
 • A