Other techniques

Digər texnika

  • A
  • A
  • A

AÇM – 5  markalı 5 cərgəli kultivatorun nizamlanması

Çayçılıqda istifadə olunan kompleks maşın və avadanlıqlar

Çayçılıqda istifadə olunan texnikalar

Çəltiyin becərilməsi və yığılması-Tövsiyə

Çəltiyin intensiv texnologiya ilə becərilməsi qaydaları

Çiyidsəpən maşınların nizamlanması və sazlanması

Günəbaxanın becərilməsi və yığılması-Tövsiyə

Respublikada heyvandarlığın mühəndis texniki bazasının yeni nəsil texnika ilə təmin olunmasına dair tövsiyələr

03.11.2022

Cooperation with Pakistan in the field of rice research discussed

21.06.2022

Cooperation with a German research institute on model-based forecasting methodology for agriculture has begun

17.02.2022

A seminar on the development of rural areas and setting-up a national agro-tourism system was held in Azerbaijan