Mərkəzi Aparat

Rəhbərlik

Nazir

Nazir müavini

Nazir müavini

Nazir müavini

Nazirliyin aparatı

Aparatın rəhbəri

Aparat rəhbərinin müavini

Şöbələr

Daxili nəzarət və audit şöbəsi

Maliyyə və təminat şöbəsi

Elm, təhsil və insan resursları şöbəsi

Hüquq və icra intizamı şöbəsi

İnvestisiya şöbəsi

Meyvəçilik və tərəvəzçilik şöbəsi

Bitkiçiliyin təşkili və monitorinqi şöbəsi

Heyvandarlığın təşkili və monitorinqi şöbəsi

Fermerlər, assosiasiyalar və kooperativlərlə iş şöbəsi

Torpaqdan istifadəyə nəzarət şöbəsi

Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi

İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron idarəetmə şöbəsi

Ümumi şöbə

İctimaiyyətlə əlaqələr və informasiya təminatı şöbəsi

test

testshobe2

test2