Mərkəzi Aparat

Daxili nəzarət və audit şöbəsi

 • A
 • A
 • A

Maliyyə və mühasibat uçotu şöbəsi

 • A
 • A
 • A

İnsan resursları şöbəsi

 • A
 • A
 • A

Hüquq şöbəsi

 • A
 • A
 • A

İnvestisiya şöbəsi

 • A
 • A
 • A

Meyvəçilik və tərəvəzçilik şöbəsi

 • A
 • A
 • A

Bitkiçiliyin təşkili və monitorinqi şöbəsi

 • A
 • A
 • A

Heyvandarlığın təşkili və monitorinqi şöbəsi

 • A
 • A
 • A

Fermerlər, assosiasiyalar və kooperativlərlə iş şöbəsi

 • A
 • A
 • A

Torpaqdan istifadəyə nəzarət şöbəsi

 • A
 • A
 • A

Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi

 • A
 • A
 • A

İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron idarəetmə şöbəsi

 • A
 • A
 • A

Ümumi şöbə

 • A
 • A
 • A

İctimaiyyətlə əlaqələr və informasiya təminatı şöbəsi

 • A
 • A
 • A

Elektron kənd təsərrüfatının tətbiqi şöbəsi

 • A
 • A
 • A

test

 • A
 • A
 • A

testshobe2

 • A
 • A
 • A

test2

 • A
 • A
 • A