KTN STRUKTUR

Strukturuna daxil olan qurumlar

Aqrar Xidmətlər Agentliyi
Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri

Strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki digər qurumlar

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
"Aqrar Tədarük və Təchizat" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
"Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Aqrar İnnovasiya Mərkəzi
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi 1962-ci ildən fəaliyyət göstərən Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı Elmi Tədqiqat İnstitutunun bazasında yaradılmışdır.

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 22 may 2018-ci il tarixli Fərmanına əsasən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı Elmi Tədqiqat İnstitutu publik hüquqi şəxs statusu olan Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinə çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil edilmişdir.

Bu institusional islahatın məqsədi 60 ilə yaxın tarixi olan tədqiqat qurumunu, ölkədə həyata keçirilən aqrar islahatların müasir mərhələsinin tələbləri, habelə qlobal çağırışlar əsasında aqrar siyasətin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə zəruri elmi əsaslandırmanı və analitik bazanı təmin edən “beyin mərkəzi” kimi yenidən formalaşdırmaqdır.

Hazırda Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin fəaliyyətinin yeni Missiya, yeni iş prinsipləri, yeni vəzifələr, ən əsası isə innovativ metodlar və müasir texnologiyalar əsasında qurulması mərhələsi davam edir.

Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu Publik hüquqi şəxs
Respublika Elmi Kənd Təsərrüfatı Kitabxanası
"Kənd həyatı" qəzeti
Respublika Dövlət Kənd Təsərrüfatı Muzeyi
Dövlət Toxum Fondu
"Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi" MMC
Respublika Süni Mayalanma Mərkəzi
Azərbaycan Təcrübə Sınaq və Təmir Zavodu
test 3
test
test2