• Ana səhifə
  • Xəbərlər
  • Abşeronda Amerika ağ kəpənəyinə  qarşı mübarizə tədbirləri həyata keçirilir  
Abşeronda Amerika ağ kəpənəyinə  qarşı mübarizə tədbirləri həyata keçirilir  

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin (AXA) Respublika Bitki Mühafizəsi Mərkəzinin yerli mütəxəssisləri tərəfindən Lənkəran rayonu ilə yanaşı, Abşeron rayon ərazilərində, o cümlədən, sərhəd ərazilər olan Corat, Binəqədi bağ massivləri, meşə zolaqları, dövlət fond və bələdiyyə torpaqlarında, həmcinin həyətyanı sahələrdə karantin zərərverici olan Amerika ağ kəpənəyinin birinci və ikinci nəsillərinə qarşi mübarizə aparmaq məqsədi ilə 1140 hektar(ha) ərazidə müşahidələr aparılıb.

Müşahidələrin nəticələrinə əsasən 350 ha ərazidə sirayətlənmə aşkar edilib. Sirayətlənmiş ərazilərin indiyədək 170 hektarında ''XİTİNAZON 48 SC'' preparatını tətbiq etməklə (hektara 100 q norma hesabıyla) kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilib. 74 ha ərazidə isə mexaniki mübarizə tətbiq etməklə müxtəlif ağacların zərərverici ilə sirayətlənmiş budaqları budanmaqla sahədən kənara çıxarılıb və yandırılma yolu ilə məhv edilib.

Hazırda Amerika ağ kəpənəyinə qarşı müşahidə və mübarizə tədbirləri davam etdirilir.

Qeyd edək ki, Amerika ağ kəpənəyi Azərbaycanda iki nəsil verir. Bəzi illərdə 3-cü natamam nəslin əmələ gəlməsi müşahidə olunur, lakin payızda soyuqların düşməsi nəticəsində kiçik yaşlı tırtıllar məhv olur. Qışlamış nəslin ilk fərdlərinin pupdan uçması may ayının (çiçəkləmənin əvvəli və ya çiçəkləmə dövrü), yay nəslinin uçması isə iyulun əvvəllərində baş verir. Uçuş 20-30 gün davam edir.

Karantin zərərvericisi olan Amerika ağ kəpənəyinə qarşı kimyəvi mübarizə tədbirlərinin vaxtını müəyyən etmək məqsədi ilə zərərvericinin yayıldığı ərazilərdə qidalandığı bitkilər üzərində hər bir nəslin inkişaf dövründə vaxtaşırı müşahidələr aparılmalıdır. İlk növbədə bağlarda, parklarda, həyətyanı sahələrdə, meşə zolaqlarında, tingliklərdə və digər yerlərdə zərərverici aşkar edildiyi hallarda təcili olaraq Aqrar Xidmətlər Agentliyinin bitki mühafizəsi mərkəzlərinə məlumat verilməli, yeni aşkar olunmuş mənbələrdə təcrid və ləğvedici tədbirlər həyata keçirilməlidir. Zərərverici müşahidə edilən ağaclar üzərində tırtılların əmələ gətirdikləri torlu yuvalar kəsilərək tırtıllarla birlikdə məhv edilməli, ağaclar isə dərhal insektisidlərin biri ilə dərmanlanmalıdır.

Mübarizə tədbirləri dövlət qeydiyyatına alınmış və istifadəsinə icazə verilmiş pestisidlər və bioloji preparatlardan  diflubenzuron 0.3 l/ha, xlorban (2 l/ha), fastoks (0,2-0,3 l/ha), desis (0,7 l/ha), sumi-alfa (0,5-0,6 l/ha), superkor (0,2-0,4 l/ha), karate (0,2-0,4 l/ha), komprador (1,5-3,0 l/ha) və s. istifadə edilə bilər.