• Ana səhifə
  • Xəbərlər
  • Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşı Slovakiyada araşdırmalar aparıb
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşı Slovakiyada araşdırmalar aparıb

Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Bitki fiziologiyası və biotexnologiya şöbəsinin böyük elmi işçisi Ülkər İbrahimova Slovakiya Respublikasında səfərdədir. Elmi-Tədqiqat İnstitutunun böyük elmi işçisi Nitra şəhərindəki Kənd Təsərrüfatı Universitetinin Bitki fiziologiyası departamentində “Dəyişən xarici mühit və stres şəraitində məhsuldarlığın artırılması üçün qabaqcıl fenomik yanaşma üsulları vasitəsilə fotosintezin effektivliyinin tədqiq edilməsi” mövzusunda araşdırmalar aparıb.

Triticum aestivum L. genotiplərinin quraqlıq və duza davamlılığının təyini istiqamətində Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnsitutunun Genbankından götürülmuş 10 Triricum aestivum L. genotipləri torpaq və hidrofonika olmaqla 2 müxtəlif şəraitlərdə yetişirilib. 3-cü yarpaq tam formalaşdıqdan sonra bitkilər stresə məruz qoyulub və yarpaqların nisbi su tutumu (RWC) və osmotik potensialı təyin edilib.

Ülkər İbrahimova sortların stresə həssaslıq dərəcələrini “non destructive” xluorofil fluoressensiya metodları (SPAD, Multiplex, Hand PEA, Photosyn Q) vasitəsilə təyini üzrə təcrübələr aparıb. Həmçinin, fizioloji metodlarla yanaşı, molekulyar analiz metodlarını (DNT, RNT və mikro RNT-nin ayrılması, poliadenilləşmə və DNT-nin sintezi reaksiyaları, agaroza və poliakrilamid gellərində elektrofarez, PCR və qRT-PCR reaksiyaları) öyrənib. 

Bitki fiziologiyası və Genetika departamentlərinin əməkdaşları ilə sıx elmi müzakirələr aparılıb, gələcək layihələrdə iştirak planlaşdırılıb.