• Ana səhifə
  • Xəbərlər
  • FAO-NUN ƏMƏKDAŞLARI MEYVƏÇİLİK VƏ TİNGÇİLİK ELMİ-TƏDQİQAT İNSTİTUTUNDA OLUBLAR
FAO-NUN ƏMƏKDAŞLARI MEYVƏÇİLİK VƏ TİNGÇİLİK ELMİ-TƏDQİQAT İNSTİTUTUNDA OLUBLAR

 

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) əməkdaşları “Azərbaycanda fındıq sektorunun dayanıqlı və effektli artımına dəstək göstərmə - HAZER” layihəsi çərçivəsində Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunda olublar. Təklif olunan layihənin əsas məqsədi məhsuldarlığı artırmaq və məhsulun keyfiyyətini yüksəltmək, Azərbaycanda fındığın dəyərinin formalaşması proseslərinin daha səmərəli və rəqabətli olmasına kömək etməkdən ibarətdir. Əsas qarşıya qoyulan tələblər Azərbaycanda fındıq sektorunda rəqabəti maksimuma çatdırmaq üçün 12 ay müddətinə strategiyanın və yol xəritəsinin təqdim olunması və  36 ay müddətinə Azərbaycanda istehsal olunan fındığın rəqabət qabiliyyətini, keyfiyyətini və bazara çıxarılma imkanlarını tam həcmdə artırmağa şərait yaradan tədbirlər vasitəsilə Strategiyanın və yol xəritəsinin ilkin (pilot) icrasını həyata keçirməkdən ibarətdir.

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru İlham Qurbanov İnstitutun  bazasında olan fındıq sort və formaları haqqında qonaqlara məlumat verərək bu layihənin həyata keçirilməsini dəstəklədiklərini diqqətə çatdırıb.

  • A
  • A
  • A