• Ana səhifə
  • Xəbərlər
  • Fiziki və hüquqi şəxslərə məxsus anbarlarda fumiqasiya tədbirləri davam etdirilir
Fiziki və hüquqi şəxslərə məxsus anbarlarda fumiqasiya tədbirləri davam etdirilir

Cari ilin yanvar ayından Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin (AXA) Fumiqasiya Mərkəzi tərəfindən respublikanın bir sıra rayon və şəhərlərində istehsal və saxlanma yerlərində fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) tədbirləri həyata keçirilib.

Bakı şəhəri MKT İK MMC-nin pambıq emalı zavodu ilə bağlanılmış müqavilə əsasında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Fumiqasiya Mərkəzi tərəfindən 65000 m3 ərazidə fumiqasiya tədbirləri həyata keçirilib. Ümumiyyətlə, 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında Fumiqasiya Mərkəzi tərəfindən 40393.90 ton dənli, dənli-paxlalı yemlər, 146980.49 ton texniki yük, 254590.84 m3 meşə materialı,1893688 m3 istehsal və saxlanma yerləri zərərvericilərdən təmizlənib.

Qeyd edək ki, zərərsizləşdirmə tədbirləri həyata keçirilən zaman şəxsi və ictimai təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl edilir, fərdi mühafizə vasitələrindən (əleyhqaz, xüsusi geyim forması-kombinezon, xüsusi ayaqqabı, əlcəklər və ilkin tibbi yardım çantalarından) istifadə edilir, eləcə də fermerlərə və sahibkarlara zərərsizləşdirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsinin zəruriliyi və bu tədbirlər zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması izah edilir. Bildirilir ki, zərərsizləşdirmə tədbirlərinin yerinə yetirilməsi, karantin nəzarətində olan məhsulların becərilməsi, tədarükü, saxlanması, daşınması, emalı, satışı, habelə onların idxalı, tranziti və ixracı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər üçün məcburidir və fitosanitar tədbirlərin pozulmasına görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Yüksək toksiki maddələr olduğuna görə qeyri-dövlət fitosanitar xidməti subyektləri tərəfindən fumiqasiya tədbirlərinin aparılmasına yol verilmir.

Zərərvericilərlə sirayətlənmiş istehsal və saxlanma yerlərindəki məhsulun çəkisi azalır, keyfiyyəti aşağı düşür, toxumların cücərmə faizi azalır, məhsul müxtəlif mikroflora ilə çirklənir. Zədələnmiş məhsulda kif göbələkləri məskunlaşır, bu tip göbələklər zərərli konsorogen maddələr ifraz edir. Belə məhsulları nə  qida, nə  yem, nə də toxum kimi istifadə etmək olmaz.