Fumiqasiya tədbirləri davam etdirilir

Aqrar Xidmətlər Agentliyinin (AXA)  Fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) Mərkəzi tərəfindən respublikamızın bir sıra rayon və şəhərlərində istehsal və saxlanma yerlərində fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) tədbirləri həyata keçirilib.

Fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) Mərkəzi tərəfindən cari ilin iyul ayı ərzində fiziki və hüquqi şəxslərin müraciəti əsasında respublika ərazisində 13683.50 ton dənli və paxlalı bitkilərin məhsulları, yemlər, texniki yüklər, qurudulmuş meyvələr və digər materiallar (tütün, pambıq, biyan və digər karantin nəzarətində olan materiallar) , 9701.84 m3 meşə materialları (taxta altlıqlar (paletlər), qutular və s), 214950 m3 saxlanma yeri, 2274 m3 yaş meyvə- tərəvəz (xüsusi kameralar və digər hermetik yerlər), 45000 m2 istixana  zərərsizləşdirilib.

Qeyd edək ki, zərərsizləşdirmə tədbirlərinin yerinə yetirilməsi, karantin nəzarətində olan məhsulların becərilməsi, tədarükü, saxlanması, daşınması, emalı, satışı, habelə onların idxalı, tranziti və ixracı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər üçün məcburidir və fitosanitar tədbirlərin pozulmasına görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Yüksək toksiki maddələr olduğuna görə qeyri dövlət fitosanitar xidməti subyektləri tərəfindən fumiqasiya tədbirlərinin aparılmasına yol verilmir.

AXA bəyan edir ki, fumiqasiya tədbirləri sahibkarların müraciəti əsasında həyata keçirilir. Xidmətlərdən istifadə etmək üçün Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) Mərkəzinə (Tel: 012-562-85-34 (daxili:152); 050-644-74-15; 070-965-62-14, (fumiqasiya@axa.gov.az) müraciət edə bilərlər.