• Ana səhifə
  • Xəbərlər
  • GÖYÇAY SORT SINAQ MƏNTƏQƏSİNDƏ SINAQDA OLAN NAR SORTLARININ CARİ İLDƏ SINAQ İŞLƏRİ BAŞA ÇATIB
GÖYÇAY SORT SINAQ MƏNTƏQƏSİNDƏ SINAQDA OLAN NAR SORTLARININ CARİ İLDƏ SINAQ İŞLƏRİ BAŞA ÇATIB

 

Azərbaycan nar müxtəlifliyi və nar sortlarının miqdarına görə dünyada birinci yerdədir. Bunlar həm morfoloji-bioloji xüsusiyyətlərinə, meyvələrin keyfıyyətinə, həm də yetişmə vaxtlarına görə bir-birindən fərqlənir. Tərkibi mikroelementlərlə zəngin olan, xüsusi dada malik Azərbaycan narı bu gün dünyada analoqu olmayan meyvədir və hər il dünyanın bir çox ölkələrinə ixrac olunur Azərbaycanda nar istehsal edən iqtisadi rayonlardan biri də Göyçay rayonudur. Respublikamızın ərazisində nar bitkisinə aid  əkin sahələri genişləndirilərək artıq 23500 hektar  sahəni əhatə edir. Bununla yanaşı yeni məhsuldar sortlar qeydiyyata alınaraq istehsalatda tətbiq olunur.

Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin Göyçay Dövlət Sort Sınaq Məntəqəsində 7 hektar sahədə 21 sortdan ibarət nar bağının kolleksiyası mövcuddur. Bunlar əvvəllər sınaq üçün təqdim olunmus nar sortlarıdır. Həmin sortlardan 9-u Azərbaycan Respublikası üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı üçün istifadəsinə icazə verilmiş və mühafizə olunan seleksiya nailiyyətlərinin Dövlət Reyestrində qeydiyyata alınıb. Üç sort isə patent alıb.

Göyçay Dövlət Sort Sınaq Məntəqəsində hal hazırda nar bitkisinə aid 8 yerli sortdan ibarət sınaq işləri aparılır. Sortlar üzrə ayrı-ayrılıqda fenoloji müşahidələr aparılıb, məhsuldarlıq göstəriciləri təyin edilib və kimyəvi analiz aparmaq üçün nümunələr Bakı Kimya Texnoloji Laboratoriyasına göndərilib. Yekunda aparılmış tədqiqatların nəticəsinə uyğun olaraq seçilmiş sortlar dövlət qeydiyyatına alınacaqdır.  • A
  • A
  • A