Lənkəranda ilk dəfə zəncəfil əkini həyata keçirilib

Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin koordinasiyası əsasında idxalı əvəz edən, əhalinin təlabatında mühüm yer tutan bitkilərin əkini, yerli iqlim amillərinə adaptasiya prosesinin öyrənilməsi, rayonlaşdırılaraq fermer təsərrüfatlarında yayılması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Belə bitkilərdən biri də zəncəfildir. Respublika ərazisində elan olunmuş karantin dövründə bu bitkiyə kəskin təlabat yarandığı üçün onun yerli istehsalının qurulması, torpaq-iqlim amillərinə uyğun olaraq bölgələrdə əkininin təşkili qərara alınıb. 

İlk addım olaraq Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun (ETİ) Lənkəran Bölgə Zona Təcrübə Stansiyasının ərazisində zəncəfil əkini həyata keçirilib. Bitkinin yumuruları əvvəlcə tələb olunan temperaturda cücərdilib, daha sonra sxem üzrə sahəyə köçürülüb. Əvvələr aparılmış elmi təcrübələrə əsasən respublikamızın cənub bölgəsinin torpaq-iqlim şəraiti bu bitkinin əkini üçün daha əlverişlidir. Zəncəfilin əkin prosesinə Tərəvəzçilik ETİ-nin elmi işlər üzrə direktor müavini Ələmdar Əsgərov və Lənkəran BZTS-nın direktoru Həzər Hüseynov rəhbərlik edib. Alimlər bildiriblər ki, bitkinin aqrotexnikasının öyrənilməsi, təbliği ilə bağlı elmi-tədqiqat işi aparılacaq.

Texnoloji xəritəyə uyğun olaraq bitkinin köklərinin cücərdilməsi aparılıb. Zəncəfilin köklərini elə dərinliyə əkmək lazımdır ki, onun üzərində 2 sm qalınlıqda torpaq olsun. Əkindən qabaq torpağı yaxşıca suvarmaq lazımdır. Əkindən 1,5-2 həftə sonra torpaqdan cavan zoğlar çıxır. Suvarmalar elə aparılmalıdır ki, torpaq qurumasın. Belə ki, zəncəfilin yarpaqları çox tez böyüyür. Zəncəfil həddən çox rütubəti də sevmir, lakin torpağı qurumağa da qoymaq olmaz. Torpaqda həmişə azacıq nəmlik olmalıdır. Əkindən sonra bitki böyüməyə başlayan kimi hər 30 gündən bir onu quru üzvi gübrə ilə (quru inək peyini) yemləmək lazımdır. Lakin avqust ayının sonunda yemləməni dayandırmaq lazımdır. Bitkinin dibini yalnız lazım olduqda kətmənləmək, torpağı kökün ətrafında elə səliqəli yumşaltmaq gərəkdir ki, bu zaman köklər zədələnməsinlər. Qışda zəncəfili otaq şəraitində dibçəkdə də becərmək olar. Yetişmiş zəncəfili ölkəmizdə noyabr ayından mart ayına qədər bitkinin yarpaqları saraldığı və quruduğu zaman yığırlar. Belə zəncəfilin dadı yaxşı olur. Yığım zamanı cavan kökümsovlar daha zərif dada malik olur.