• Ana səhifə
  • Xəbərlər
  • Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutundan Meşə Fondu torpaqlarında çay plantasiyasının salı...
Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutundan Meşə Fondu torpaqlarında çay plantasiyasının salınmasına dair açıqlama

“Meşə Fondu torpaqlarının ekoloji tarazlığın qorunması şərtilə əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsi aqrar sahədə məşğulluğun artmasına da müsbət təsir göstərmiş olur”. Bu açıqlamanı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru İlham Qurbanov verib.

O bildirib ki, Meşə Fondunun açıq sahələrinin potensialından daha səmərəli istifadə etmək məqsədilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə fəaliyyət həyata keçirilir: “Burada iki variant var. Ya bu ərazilər elə yabanı bitki kollarının yayıldığı sahələr olaraq qalmalıdır, ya da bu torpaqlardan daha səmərəli istifadə etmək üçün investisiya yatırılmalıdır. Meşə Fondunun açıq sahələrində intensiv meyvə bağlarının, çay plantasiyalarının salınması torpaqların münbitliyini qorunması, dağ yamaclarında erroziyanın qarşısının alınması, atmosferə atılan zərərli qazların neytrallaşdırılması, aqrar sahəyə uğurlu investisiya qoyuluşu, çoxlu sayda yeni iş yerinin yaradılması, kənd əhalisinin gəlirlərinin çoxalması, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artması deməkdir. Buraya ixracyönlü kənd təsərrüfatı məhsullarının artmasını da əlavə etmək olar. Üstəlik, çayçılıq və meyvəçilik əməktutumlu sahələrdən hesab olunur. Araşdırmalara görə, 1 ha ərazidə çay plantasiyasının salınması 4 nəfərin daimi, 10-15 nəfərin mövsümi işlə təmin olunmasına səbəb olur. Meyvə bağlarına qulluq üçün orta hesabla 5-6 nəfər daimi işlə təmin olunur. Buna görə də iki variantdan biri seçilməlidir. Ya bu ərazilər boş, istifadəsiz qalmalı, ya da səmərəli istifadə olunaraq çoxistiqamətli müsbət nəticələr əldə olunmalıdır. Bu yanaşma nəticəsində yüzlərlə yeni iş yeri açılacaq, ekoloji tarazlıq və ərazilərin biomüxtəlifliyi qorunacaq.

İlham Qurbanov bildirib ki, əkin dövriyyəsinin Meşə Fondunun açıq sahələrindən ibarət ərazilər hesabına genişləndirilməsi orta müddətli planda müsbət nəticələr verəcək: “Kol-kos basmış ərazilərin yerində çay kolları əkilir, yeni plantasiyalar salınır. Bu gələcəyə yatırılan uzunmüddətli investisiyadır”.