TOXUMLUQ ƏKİNLƏRİN APROBASİYASI DAVAM EDİR

Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər çərçivəsində digər sahələrlə yanaşı, kənd təsərrüfatının strateji əhəmiyyətli istehsal sahələrindən biri olan toxumçuluğun inkişaf etdirilməsi, məhsul istehsalçılarının keyfiyyətli toxuma olan tələbatının daxili istehsal hesabına təmin olunması prioritet vəzifələrdən biri kimi müəyyən edilib və bu istiqamətdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi tərəfindən zəruri tədbirlərin görülməsi davamlı olaraq həyata kecirilir.

Cari ilin may ayından Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən özəl və dövlət toxumçuluq təsərrüfatlarında Dövlət Reyestrində qeydiyyata alınmış taxıl sortlarının aprobasiyasına (toxumluq əkinlərin sorttəmizliyi, xəstəlik və zərərvericilərə yoluxması, alaqlanma dərəcəsi və s.) başlanılıb. Artıq suvarılan aran bölgələrində toxumluq əkinlərin aprobasiyası yekunlasır, dağlıq və dağətəyi bölgələrdə isə davam etdirilir. Ümumilikdə, toxumluq əkin sahələrinin  70% aprobasiyadan keçmiş, 30%-də isə aprobasiya prosesi davam etdirilir. Müvafiq standartın tələblərinə cavab verməyən  sahələr çıxdaş edilib. Mövsüm ərzində Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin mütəxəssisləri tərəfindən mütəmadi olaraq toxum istehsalçılarına toxumluq əkinlərə aqrotexniki qulluğa dair (mineral gübrələrdən istifadə, alaqlara və xəstəliklərə qarşı mübarizə və s.)  müvafiq məsləhətlər verilib.  Aprobatorlar tərəfindən aprobasiyasına icazə verlmiş toxumluq əkinlərin məhsulunun yığılması, toxumun təmizlənməsi və kondisiyaya çatdırılması haqqında təsərrüfat rəhbərlərinə müvafiq tövsiyələr verilib.