• Ana səhifə
  • Xəbərlər
  • Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu Elmi Əsərləri Məcmuəsinin yeni cildi işıq üzü görüb
Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu Elmi Əsərləri Məcmuəsinin yeni cildi işıq üzü görüb

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi şurasının qərarı ilə Elmi Əsərləri Məcmuəsi nəşr olunub. Məcmuədə üzümçülük və şərabçılıq sahəsində ən son illərdə aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələri şərh edilmiş, Azərbaycanda bu sahənin inkişafının aktual problemləri və onun elmi-nəzəri əsasları müvafiq istiqamətlər üzrə olan məqalələrdə işıqlandırılmışdır.

Məcmuədəki məqalələrin ümumi sayı 15 olmaqla ampeloqrafiya və seleksiya istiqamətində əldə olunan nəticələri, üzüm bitkisini becərilməsi və aqrotexnikasını, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə yollarını, aqrokimyəvi və melorasiya işlərini, emal və texnologiyanı, şərab turizmini (enoturizm), yeni şərab keyfiyyətinin əldə olunmasını, keyfiyyətin  daha münasib metod və vasitələrdən istifadə etməklə artırılmasını təqdim edilmiş əhatəli cədvəllər və düsturlar, təcrübələr zamanı hazırlanmış rəngli fotoşəkillər vasitəsilə əhatə etmişdir. Hər bir istiqamətdə əldə olunmuş yeni nəticələr, anlayışlar və onların müzakirəsi verilmişdir. İnstitutun əməkdaşları ilə yanaşı Türkiyə Təkirdağ Bağçılıq (Üzümçülük) Araşdırmalar İnstitutunun əməkdaşlarının da məqalələri dərc olunmuşdur.

Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi Əsərləri Məcmuəsi Mündəricat, Ampeloqrafiya və seleksiya, Üzümün aqrotexnikası, Xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə, Aqrokimya və melorasiya, Emal və texnologiya, Şərab turizmi (Enoturizm) bölmələrindən ibarətdir. Məcmuədə məqalələr Azərbaycan və türk dilində, xülasələr rus və ingilis dilində verilmişdir.

Məqalələr elmi işçilər, mütəxəssislər, aqraryönümlü müəssisə və təşkilatların mütəxəssisləri, doktorantlar, magistrantlar, bakalavrlar, fermer təsərrüfatı ilə məşğul olanlar üçün əsaslı tədqiqat nəticələridir, lazımlı materiallardır.