Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarları və Sərəncamları

 

 

 

Sənədin  a

 

 Nömrəsi

Qəbul edilmə tarixi

1

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə dəyişiklik edilməsi barədə” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№34

07.02.2020

2

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Üzümçülük və şərabçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında” 2002-ci il 24 dekabr tarixli 199 nömrəli, “Yeyinti məhsullarının minimum keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2005-ci il 16 avqust tarixli 154 nömrəli, “Nərə cinsli balıq ehtiyatlarının istifadəsi və dövriyyəsinin tənzimlənməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2005-ci il 9 noyabr tarixli 206 nömrəli, “Dövlət Taxıl Fondunun saxlanması və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2009-cu il 7 iyul tarixli 105 nömrəli, “Taxıl məhsullarının keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 2009-cu il 10 sentyabr tarixli 136 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli, “Yeyinti məhsullarına verilən qida təhlükəsizliyi sertifikatının forması və verilmə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci il 16 iyul tarixli 302 nömrəli, “Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci il 16 iyul tarixli 303 nömrəli və “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının markalanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci il 6 noyabr tarixli 474 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№521

30.12.2019

3

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə şərtlər barədə” 2002-ci il 7 noyabr tarixli 174 nömrəli, “Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 7 dekabr tarixli 260 nömrəli, “Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 29 dekabr tarixli 280 nömrəli, “Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 2007-ci il 22 yanvar tarixli 10 nömrəli, “Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 2007-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli, “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” 2012-ci il 13 noyabr tarixli 259 nömrəli, “Yaşıllıqlara qulluq, onların xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizəsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 14 iyun tarixli 227 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№510

28.12.2019

4

“Aqrar sığorta üzrə təminat verilən risklərin tərkibi”nin təsdiq edilməsi haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№505

27.12.2019

5

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikası ərazisində hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus traktor, özüyeriyən maşın və mexanizmlərin texniki vəziyyəti və istismarı üzərində dövlət nəzarəti haqqında” 1996-cı il 16 sentyabr tarixli 121 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında buğda toxumçuluğunun inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında” 2008-ci il 19 iyun tarixli 139 nömrəli, “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının toxum, gübrə və damazlıq heyvanları ilə təmin edilməsinə əlavə dəstək verilməsi ilə əlaqədar bəzi məsələlər barədə” 2008-ci il 22 sentyabr tarixli 226 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haqqında” 2015-ci il 5 oktyabr tarixli 317 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№496

25.12.2019

6

“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Baş Dövlət Texniki Nəzarət Xidmətinin işçilərinin xüsusi geyim forması, fərqlənmə nişanlarının təsvirləri və onların təchizatına dair Normalar”ın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 7 iyul tarixli 279 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№495

25.12.2019

7

“Aqrar sığorta predmetinin Tərkibi”nin təsdiq edilməsi haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№479

19.12.2019

8

“Aqrar Sığorta Fondunun Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№472

11.12.2019

9

“Sığorta haqqının dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməli olan hissəsinin təmin edilməsi üçün aqrar sığorta orqanının müraciətinə əlavə ediləcək sənədlərin siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№473

11.12.2019

10  

“Aqrar sığorta haqqının hər bir sığorta məhsulu üzrə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməli olan hissəsinin təsdiq edilməsi haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№456

27.11.2019

11   

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Toxumçuluq və tinglik təsərrüfatlarından satılan 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxumlara və tinglərə görə dövlət büdcəsindən təsərrüfatlara subsidiyanın ödənilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 2007-ci il 25 iyun tarixli 103 nömrəli, “Akvakulturanın həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 14 iyun tarixli 256 nömrəli və “Arıçılıqla məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə saxladıqları hər arı ailəsinə (pətəyə) görə subsidiya verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 18 sentyabr tarixli 400 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№426

02.10.2019

12    

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 13 sentyabr tarixli 209 nömrəli,  “Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 4 dekabr tarixli 255 nömrəli,“Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 2007-ci il 16 aprel tarixli 66 nömrəli və “Qidda məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 16 iyul tarixli 303 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№409

16.09.2019

13   

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Aqrar-Elm Mərkəzinin və onun tabeliyindəki elmi-tədqiqat institutlarının strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında” 2015-ci il 17 aprel tarixli 109 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin struktutruna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 19 dekabr tarixli 549 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№378

30.08.2019

14    

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq vəzifə maaşları haqqında” 2018-ci il 14 mart tarixli 94 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının Katibliyinin xərclər smetası, işçilərinin say həddi və aylıq vəzifə maaşları haqqında” 2008-ci il 1 iyul tarixli 149 nömrəli və “Mənəvi Dəərlərin Təbliği Fondunun işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi və aylıq vəzifə maaşlarının təsdiq edilməsi barədə” 2017-ci il 16 noyabr tarixli 494 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№348

07.08.2019

15     

“Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 7 mart tarixli 65 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№318

19.07.2019

16    

“Aqrar tədarük və təchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi barədə AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№289

04.07.2019

17     

“Arıçılıqla məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə saxladıqları hər arı ailəsinə (pətəyə) görə subsidiya verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

 №400

18.09.2018

18    

“Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olan və fəaliyyəti məqsədəuyğun hesab edilməyən təsərrüfathesablı dövlət müəssisə və təşkilatlarının ləğvi, özəlləşdirilməsi və yenidən təşkili ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 17 aprel tarixli 111 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№414

25.09.2018

19   

"Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus kənd təsərrüfatı texnikasının və texnoloji avadanlıqların hüquqi və fiziki şəxslərə lizinqə verilməsi və ya lizinq yolu ilə satılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi və "Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 58

31.03.2005

20  

“Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılmasına maliyyə yardımının ayrılması və ödənilməsi qaydaları haqqında” Əsasnamə

 

№ 23

04.03.2004

21   

“Tütün çəkmək üçün xüsusi ayrılmış yerlərə dair Tələblər” in təsdiq edilməsi barədə AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 127

03.04.2018

22   

“Barama istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə barama emalı və ipək istehsalı müəssisələrinin qəbul etdiyi bütün növ yaş baramanın hər kiloqramına görə subsidiyanın verilmə Qaydası” nın təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 85

10.03.2017

23   

“Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi Qaydaları” nın təsdiq edilməsi barədə AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 10

20.01.2017

24   

“Pambıq və tütün istehsalçılarına dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına subsidiyanın verilməsi Qaydası” nın təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 439

03.11.2016

25  

“Dövlət müəssisə və təşkilatları (idarələri) tərəfindən ərzaq məhsullarının mərkəzləşdirilmiş qaydada dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına satın alınmasının təmin edilməsi ilə bağlı bəzi normativ-hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 420

27.10.2016

26   

“Baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların Vahid Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 231

17.06.2016

27   

“Süni mayalanma yolu ilə alınmış hər buzova görə subsidiyanın verilməsi  Qaydası” nın təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 401

24.12.2015

28   

“Dövlət Toxum Fonduna toxumun tədarükü, saxlanılması və istifadəsi Qaydaları” nın təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 377

08.12.2015

29   

“Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı” nin təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 112

17.04.2015

30   

“Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olan və fəaliyyəti məqsədəuyğun hesab edilməyən təsərrüfathesablı dövlət müəssisə və təşkilatlarının ləğvi, özəlləşdirilməsi və yenidən təşkili ilə bağlı tədbirlər haqqında”NK-nın Qərarı

№ 111

17.04.2015

31   

“Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemindən istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 408

30.12.2014

32   

“Pambıq qəbulu qəbzinin forması və verilməsi Qaydaları” nın təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 177

15.10.2010

33  

“Taxıl məhsullarının keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə’” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 136

10.09.2009

34   

“Azərbaycan Respublikasında arıçılıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 116

05.08.2009

35   

"Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 5

08.01.2009

36   

“Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının toxum, gübrə və damazlıq heyvanları ilə təmin edilməsinə əlavə dəstək verilməsi ilə əlaqədar bəzi məsələlər barədə” NK-nın Qərarı

№ 226

22.09.2008

37   

“Azərbaycan Respublikasında buğda toxumçuluğunun inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 139

19.06.2008

38   

“Atçılıq sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydası” nın təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 121

29.05.2008

39   

“Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında”  AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 156

5.10.2007

40   

“Toxumçuluq və tinglik təsərrüfatlarından satılan 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxumlara və tinglərə görə dövlət büdcəsindən təsərrüfatlara subsidiyanın ödənilməsi Qaydası” nın təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 103

25.06.2007

41 

“Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında”  AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 80

22.05.2007

42   

“Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında”  AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 66

16.04.2007

43   

“Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına, habelə buğda və çəltik əkininə görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardımların verilməsi Qaydaları” nın təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 283

18.08.2015

44  

“Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

 

№ 19

30.01.2007

45   

“Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında’ AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 14

25.01.2007

46  

“Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında”  AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 11

23.01.2007

47   

“Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 10

22.01.2007

48   

“Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında”  AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

№ 255

04.12.2006

49   

Bəzi istehlak mallarının istehsalı və dövriyyəsi ilə əlaqədar dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında”  Fərmanının icrası barədə AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     № 235

21.12.2005

50   

“Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında”  AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 209

13.09.2006

51   

“Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında”  AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 167

07.07.2006

52   

“Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 65

07.03.2006

53         

Üzümçülük və şərabçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№199

24.12.2002

54         

“Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 94

07.06.1999

55   

“Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına mineral gübrələrin, biohumusun və pestisidlərin güzəştlə satılması Qaydaları” nın təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 32

15.02.2007