Xəbərlər

NAZİR HEYDƏR ƏSƏDOV GORANBOY RAYON İCTİMAİYYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜB

2016-02-05 NAZİR HEYDƏR ƏSƏDOV GORANBOY RAYON İCTİMAİYYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜB

Kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədov fevralın 5-də Goranboy şəhərində rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görü...

MƏTBUAT XİDMƏTİNİN MƏLUMATI

2016-02-04 MƏTBUAT XİDMƏTİNİN MƏLUMATI

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan səmərəli  istifadənin təmin edilməsi məqsə...


GƏNCLƏR GÜNÜ MÜNASİBƏTİ İLƏ TƏDBİR KEÇİRİLMİŞDİR

2016-02-04 GƏNCLƏR GÜNÜ MÜNASİBƏTİ İLƏ TƏDBİR KEÇİRİLMİŞDİR

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar  Elm və İnformasiya  Məsləhət Mərkəzi Gənc alimlər şurası  və  Baytarlıq E...

İNSAN VƏ HEYVAN SAĞLAMLIĞI ÜÇÜN TƏHLÜKƏLİ OLAN VƏ BAYTARLIQ SANİTARİYA TƏLƏBLƏRİNƏ CAVAB VERMƏYƏN HEYVAN CƏMDƏKLƏRİ AŞKARLANMIŞDIR

2016-02-02 İNSAN VƏ HEYVAN SAĞLAMLIĞI ÜÇÜN TƏHLÜKƏLİ OLAN VƏ BAYTARLIQ SANİTARİYA TƏLƏBLƏRİNƏ CAVAB VERMƏYƏN HEYVAN CƏMDƏKLƏRİ AŞKARLANMIŞDIR

Toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Baş prokurorluğuna göndərilib.

...

Bitkiçilik

 • Çoxillik əkmələr
  Çoxillik əkmələr

  Azərbaycanın torpaq və iqlim şəraiti və dünyanın ən böyük alma idxalçısı olan Rusiya Federasiyası ilə həmsərhəd olması alma istehsalı sahəsində ixracatçı dövlət olma...

 • Tərəvəzçilik
  Tərəvəzçilik

  Qarpız və yemiş meyvələri çox şəkərli, şirəli, sərinləşdirici olub, aclığı və susuzluğu aradan qaldırır. Qarpızda 8-12% şəkər var. 10-15 kq-lıq bir qarpız meyvəsində 1-1,5 kq təmiz şəkər olur....

 • Texniki bitkilər
  Texniki bitkilər

  Pambıq - əməköməcikimilər fəsiləsinə aid çoxillik isti və işıq sevən texniki bitkidir. Vətəni Hindistandır. Hələ eramızdan 3 min il əvvəl burada pambıq əkilirdi.

  ...

 • Dənli və yem bitkiləri
  Dənli və yem bitkiləri

  Ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında strateji əhəmiyyəti olan taxılçılıq kənd təsərrüfatı sektorunun aparıcı sahələrindən biridir. Belə ki, bitkiçilik sahəsinə aid olan taxılçılıq təsərrüfatı bütün kənd ...

Heyvandarlıq

 • Maldarlıq
  Maldarlıq

  Qafqaz qonur malı dünya maldarlığında, cinsyaratma prosesində geniş istifadə olunmuş şvis cinsinin təsiri altında yaradılmışdır. Şvis malı çoxlu miqdarda müxtəlif cinslərin əmələ gəl...

 • Qoyunçuluq
  Qoyunçuluq

  Azərbaycanda qoyunçuluğun inkişafı qədim tarixə malikdir. Qoyunçuluq gəlirli sahə olduğuna görə və az zəhmət tələb etdiyinə görə ölkəmizin bütün bölgələrin...

 • Quşçuluq
  Quşçuluq

  Ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına yaradılmış münbit şəraitdən istifadə edən iş adamları tərəfindən respublikaya baytarlıq nəzarətində olan digər ərzaq məhsulları ilə yanaşı quşçuluq məhsulları da gətir...

 • Arıçılıq
  Arıçılıq

  Respublikamızın iqtisadiyyatında arıçılıq mühüm yer tutur. Bu sahə ilbəil inkişaf edir. Ölkəmizdə arı ailələrinin sayı əvvlki illərlə müqayisədə artırılaraq 238 minə &ccedi...

Kənd təsərrüfatı texnikası

 • Kombaynlar
  Kombaynlar

  “Aqrolizinq” ASC-nin 38 rayon Aqroservis filiallarında tikilib istifadəyə verilmiş təmir emalatxanaları fəaliyyət göstərir.

  ...

 • Traktorlar
  Traktorlar

  “Belarus 800/820/890/892 traktorlarında baş verə biləcək nasazlıqlar, onların yaranma səbəbləri və aradan qaldırılması yolları” broşurası bu tip traktorları istismar edən mexanizatorlar üçün əsas vəsait...

 • Digər texnika
  Digər texnika

  Azərbaycan Dövlət Maşın Sınaq Stansiyası (keçmiş Zaqafqaziya Dövlət Maşın Sınaq Stansiyası) 1948-ci ildə keçmiş SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 26 avqust tarixli 1365 saylı əmri ilə yaradılmış ...

 • Suvarma və meliorasiya
  Suvarma və meliorasiya

  Ölkənin təbii-iqlim şəraiti kənd təsərrüfatı bitkilərinin bütün il ərzində əkilib becərilməsinə imkan versə də torpaq fondunun 52,4 faizi kənd təsərrüfatına yararlıdır ki, bunun da əksəriyyəti rütubət ç...