Xəbərlər

GÜRCÜSTANIN KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRİ AZƏRBAYCANA TƏŞƏKKÜR EDİB

2016-08-23 GÜRCÜSTANIN KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRİ AZƏRBAYCANA TƏŞƏKKÜR EDİB

“Azərbaycan dövlətinə taxıl biçini zamanı Gürcüstana  kömək əli uzatdığı üçün təşəkkürümü bildirirəm”.

 

...

SİYƏZƏN RAYONUNDA KƏND TƏSƏRRÜFATI İDARƏSİNİN YENİ İNZİBATİ BİNASI İSTİFADƏYƏ VERİLİB

2016-08-19 SİYƏZƏN RAYONUNDA KƏND TƏSƏRRÜFATI İDARƏSİNİN YENİ İNZİBATİ BİNASI İSTİFADƏYƏ VERİLİB

Avqustun 19-da Siyəzən rayonunda kənd təsərrüfatı idarəsi üçün inşa edilmiş yeni inzibati bina istifadəyə verilib .

Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə Kənd T...


NAZİR HEYDƏR ƏSƏDOV SİYƏZƏN RAYONUNDA VƏTƏNDAŞLARI QƏBUL EDİB

2016-08-19 NAZİR HEYDƏR ƏSƏDOV SİYƏZƏN RAYONUNDA VƏTƏNDAŞLARI QƏBUL EDİB

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbul cədvəlinə uyğun olaraq, kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədov avqustun 19-da Siyəzən rayonunda Siyəzən, Ş...

NAZİR HEYDƏR ƏSƏDOV AVQUSTUN 19-DA SİYƏZƏN RAYONUNDA GÖRÜŞ KEÇİRƏCƏK

2016-08-16 NAZİR HEYDƏR ƏSƏDOV AVQUSTUN 19-DA SİYƏZƏN RAYONUNDA GÖRÜŞ KEÇİRƏCƏK

 Kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədov Siyəzən,  Şabran, Quba, Qusar və Xaçmaz  rayonlarından olan sakinlərlə görüşəcək

...

*

Bitkiçilik

 • Çoxillik əkmələr
  Çoxillik əkmələr

  Azərbaycanda iqtisadi rayonlar sırasında Şəki-Zaqatala iqtisadi zonası armud istehsalının 29%-ni təşkil edir. 

  ...

 • Tərəvəzçilik
  Tərəvəzçilik

  Kartof badımcançiçəklilər fəsiləsinin solanum cinsindən çoxillik ot bitkisidir. Mədəni halda 2 növü: And kartofu (S.andigenum) və Çili kartofu (S.tuberosum) vard...

 • Texniki bitkilər
  Texniki bitkilər

  Günəbaxan çox əhəmiyyətlı yağlı bitkidir. Qara şabalıdı torpaqlar və boz meşə torpaqları günəbaxan yetişdirmək üçün yararlıdır.

  ...

 • Dənli və yem bitkiləri
  Dənli və yem bitkiləri

  Ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında strateji əhəmiyyəti olan taxılçılıq kənd təsərrüfatı sektorunun aparıcı sahələrindən biridir. Belə ki, bitkiçilik sahəsinə aid olan taxılçılıq təsərrüfatı bütün kənd ...

Heyvandarlıq

 • Maldarlıq
  Maldarlıq

  Qafqaz qonur malı dünya maldarlığında, cinsyaratma prosesində geniş istifadə olunmuş şvis cinsinin təsiri altında yaradılmışdır. Şvis malı çoxlu miqdarda müxtəlif cinslərin əmələ gəl...

 • Qoyunçuluq
  Qoyunçuluq

  Azərbaycanda qoyunçuluğun inkişafı qədim tarixə malikdir. Qoyunçuluq gəlirli sahə olduğuna görə və az zəhmət tələb etdiyinə görə ölkəmizin bütün bölgələrin...

 • Quşçuluq
  Quşçuluq

  Ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına yaradılmış münbit şəraitdən istifadə edən iş adamları tərəfindən respublikaya baytarlıq nəzarətində olan digər ərzaq məhsulları ilə yanaşı quşçuluq məhsulları da gətir...

 • Arıçılıq
  Arıçılıq

  Respublikamızın iqtisadiyyatında arıçılıq mühüm yer tutur. Bu sahə ilbəil inkişaf edir. Ölkəmizdə arı ailələrinin sayı əvvlki illərlə müqayisədə artırılaraq 238 minə &ccedi...

Kənd təsərrüfatı texnikası

 • Kombaynlar
  Kombaynlar

  “Aqrolizinq” ASC-nin 38 rayon Aqroservis filiallarında tikilib istifadəyə verilmiş təmir emalatxanaları fəaliyyət göstərir.

  ...

 • Traktorlar
  Traktorlar

  “Belarus 800/820/890/892 traktorlarında baş verə biləcək nasazlıqlar, onların yaranma səbəbləri və aradan qaldırılması yolları” broşurası bu tip traktorları istismar edən mexanizatorlar üçün əsas vəsait...

 • Digər texnika
  Digər texnika

  Azərbaycan Dövlət Maşın Sınaq Stansiyası (keçmiş Zaqafqaziya Dövlət Maşın Sınaq Stansiyası) 1948-ci ildə keçmiş SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 26 avqust tarixli 1365 saylı əmri ilə yaradılmış ...

 • Suvarma və meliorasiya
  Suvarma və meliorasiya

  Ölkənin təbii-iqlim şəraiti kənd təsərrüfatı bitkilərinin bütün il ərzində əkilib becərilməsinə imkan versə də torpaq fondunun 52,4 faizi kənd təsərrüfatına yararlıdır ki, bunun da əksəriyyəti rütubət ç...