İsmayıllı rayonunda üzümçü fermerlər üçün seminar keçirilib

İsmayıllı rayonunda üzümçülük fermer təsərrüfatları üçün “Üzümçülükdə yaz mövsümü aqrotexniki, aqrokimyəvi və bitki mühafizə tədbirləri yüksək məhsuldarlığın və keyfiyyətin əsasıdır” mövzusunda tarla seminarı keçirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu, İsmayıllı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi (DAİM) və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GİZ) birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən seminarın əsas məqsədi üzümçülükdə bitki mühafizə tədbirlərinin vacibliyi, onların həyata keçirilmə texnologiyasını fermerlərin diqqətinə çatdırmaqdan ibarət olub.

Təlim Almaniya Federal İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyinin (BMZ) maliyyələşdirdiyi və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GIZ) tərəfindən icra edilən “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişafı və Texniki Peşə Təhsili və Təlimi” regional proqramına əsasən həyata keçirilir və İsmayıllı, Şamaxı və Salyan DAİM-lərinin üzümçülük sahəsində potensialının inkişaf etdirilməsi məqsədi daşıyır. 

Təlimdə Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GİZ) nümayəndəsi Aytən Süleymanova bildirib ki, layihə çərçivəsində ehtiyacların qiymətləndirilməsinə əsasən təsərrüfatlarda aqrotexnoloji əməliyyatların həyata keçirilməsi və innovativ texnologiyaların tətbiqi üçün zəruri olan texnikalar - “Tənəkarası (ağacarası) becərən hidravlik frez” (marka: KHDR 200) və “Çiləyici ventilyatorlu qoşulan karataş T-1000” aparatları alınaraq fermerlərin istifadəsi üçün Şamaxı, İsmayıllı və Salyan DAİM-lərinə təqdim edilib.

İsmayıllı DAİM-in nümayəndəsi Paşa Məmmədov layihə tərəfindən DAİM-lərə təqdim edilən texnikanın fermerlərin istifadəsi üçün hazır olduğunu və 2021-ci il ərzində ödənişsiz istifadə edə biləcəklərini diqqətə çatdırıb.

Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru Vüqar Səlimov bildirib ki, zamanında aparılan kompleks mübarizə tədbirləri vaxt itkisinin qarşısını almaqla, optimal müddətdə bir neçə xəstəlik və zərərvericilərə qarşı kompleks mübarizənin tətbiqi üzümlüklərə qulluq xərclərinin aşağı düşməsini təmin edir, digər tərəfdən məhsulun kəmiyyət və keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Bu üsulu vaxtında və kompleks şəkildə tətbiq etmək fermerlərin dərmanlara çəkdikləri xərcləri nəzərəçarpacaq dərəcədə azaltmaqla, məhsul itkisinin qarşısını tam alır.

Təlim çərçivəsində fermerlər kimyəvi çiləmələrin düzgün və səmərəli həyata keçirilməsi üçün “Çiləyici ventilyatorlu qoşulan karataş T-1000” aparatının tarla şəraitində iş prinsipi ilə əyani tanış olublar. İnstitut mütəxəssisləri tərəfindən üzümün təhlükəli mildiu, oidium, boz çürümə, salxım yarpaqbükəni xəstəlik və zərərvericilərinə qarşı “Üzümlüklərdə kompleks kimyəvi mübarizə və yemləmə gübrəsinin hazırlanması üsulu” praktiki olaraq nümayiş etdirilib. Bu tədbir fermerlərin becərmə və bitki mühafizə tədbirlərinə çəkilən xərclərin azalmasını təmin etməklə, məhsulun maya dəyərinin aşağı düşməsinə kömək edir.