İsmayıllıda üzümçü fermerlər üçün tarla seminarı keçirilib

İsmayıllı rayonunda üzümçülük fermer təsərrüfatları üçün “Üzümçülükdə yay mövsümündə aqrotexniki, aqrokimyəvi və bitki mühafizə tədbirləri yüksək məhsuldarlığın və keyfiyyətin əsasıdır” mövzusunda tarla seminarı keçirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu, İsmayıllı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi (DAİM) və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GİZ) birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən təlimin əsas məqsədi üzümçülükdə aqrotexnoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi qaydalarını fermerlərin diqqətinə çatdırmaqdan ibarət olub.

Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun mütəxəssisləri üzümlüklərdə bioloji məhsuldarlığın təyini və yığım üçün lazımi tədbirlərin görülməsi, boz çürümə, oidium, antraknoz, salxım yarpaqbükəni, tor gənəciyi, mildiu və digər xəstəlik və zərərvericilərə qarşı preventiv əməliyyatların aparılması, gilələri tam iriliyə çatan və 0,5-1% şəkər toplamış texniki üzüm sortlarının qeyri-standart salxımlarının seyrəldilərək dərilməsi, ən tez yetişən üzüm sortlarının (Kardinal, Prima, Viktoriya, Blackmagic, ağ kişmişi, attika və s.) yığım üçün yoxlanılması, zoğların uclarının vurulması, biclərin qoparılması, məhsulun ağırlığından sallanan zoğların bağlanılması, salxımların ətrafındakı yarpaqların qismən qoparılması, dəmyə şəraitində becərilən üzümlüklərdə 10-12 sm dərinlikdə kultivasiya aparılaraq kapilyarın pozulması nəticəsində torpaqda nəmliyin qalmasına şərait yaradılması, sortlar üzrə üzüm yığımına 15-20 gün qalmış aqrotexniki qulluqların dayandırılması, suvarma, dərmanlama işlərinin başa çatdırılması kimi məsələlər fermerlərin diqqətinə çatdırılıb.

Təlim zamanı tarla refraktometri, xüsusi qayçı və bıçaqlar, ucvurma bağ qayçısı, bağlama üçün ip, “tənəkarası becərən hidravlik frez”, mövsümə uyğun olaraq üzümün aqrotexnikası, aqrokimya və inteqrir mübarizə texnologiyalarının əks olunduğu çap materiallarından istifadə edilib və bəzi əməliyyatlar praktiki olaraq həyata keçirilib.

Qeyd edək ki, təlim Almaniya Federal İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyinin (BMZ) maliyyələşdirdiyi və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GIZ) tərəfindən icra edilən “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişafı və Texniki Peşə Təhsili və Təlimi” regional proqramına əsasən həyata keçirilir və Salyan, Şamaxı və İsmayıllı DAİM-lərinin üzümçülük sahəsində potensialının inkişaf etdirilməsi məqsədi daşıyır.